Dersom CBRE behandler dine personopplysninger, vil lovgivningen i enkelte land hvor CBRE opererer, gi deg visse rettigheter. Dette kan f.eks. være rett til innsyn, endring og sletting av dine personopplysninger.

Er dine personopplysninger omfattet av lov, kan du utøve dine rettigheter ved å fylle ut skjemaet under. Skjemaet er kun tilgjengelig på engelsk, men du kan velge å sende din forespørsel på norsk. Du kan også sende forespørselen til [email protected].

Vennligst kontroller at skjemaet er fullstendig og korrekt utfylt før du sender det inn. Du vil motta en e-post fra CBRE som bekreftelse på din forespørsel. Du vil bli kontaktet om det er behov for ytterligere informasjon.

Har du spørsmål til skjemaet eller dine rettigheter knyttet til personopplysninger, vennligst kontakt vårt Global Data Privacy Office, e-post: [email protected].