Als CBRE persoonsgegevens over u verwerkt, kan de wetgeving van sommige staten en landen waar CBRE actief is u bepaalde rechten verlenen, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Als deze wetten van toepassing zijn op uw persoonlijke gegevens, kunt u uw rechten uitoefenen door het onderstaande formulier in te vullen, dat momenteel alleen in het Engels beschikbaar is, maar u kunt uw verzoek in uw moedertaal of in het Engels indienen. U kunt ook een verzoek indienen via e-mail op [email protected] [email protected].

Controleer of het formulier volledig en correct is voordat u een aanvraag indient. CBRE zal uw verzoek per e-mail bevestigen en kan contact met u opnemen indien aanvullende informatie nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Als u vragen heeft over dit formulier of uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met ons Global Data Privacy Office via [email protected].