For Sale

Name Bldg/Lot Size Type City Province
 Kenwick Mall 51 Front Street E Kenwick Mall 51 Front Street E 103709 sq. ft. Retail Strathroy Ontario
 708 James Street 708 James Street 17000 sq. ft. Retail Wallaceburg Ontario


For Lease

Name Bldg/Lot Size Type City Province
 708 James Street 708 James Street 17000 sq. ft. Retail Wallaceburg Ontario