Eileen-Lu_326x248
Eileen Lu Analyst Shenzhen
Research
Shenzhen Office Suite 1601, Tower Two,
Kerry Plaza 1,
1 Zhongxinsi Road,
Futian District
  • Phone: +86 755 8282 0000
  • Fax: +86 755 2399 5370​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​