Przepisy i lokalne regulacje prawne państw na terenie których CBRE prowadzi swoją działalność, przyznają określone prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności takie jak: prawo dostępu, weryfikacji, zmiany lub usuwania danych osobowych. W przypadku, gdy CBRE przetwarza informacje o tobie, bądź jeśli te przepisy mają zastosowanie do informacji w zakresie twoich danych osobowych, możesz skorzystać ze swoich praw uzupełniając poniższy formularz. Formularz jest dostępny w angielskiej wersji językowej, możesz jednak go uzupełnić w języku angielskim bądź polskim i wysłać drogą mailową na adres [email protected].

Przed przesłaniem sprawdź czy formularz jest kompletny i poprawny. CBRE potwierdzi twoją prośbę drogą mailową i ewentualnie skontaktuje się , jeśli konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji.

Jeśli masz pytania dotyczące formularza lub swoich praw w zakresie danych osobowych, skontaktuj się z naszym Globalnym Biurem Ochrony Danych pod adresem [email protected].