Năm 2015 chứng kiến những chuyển động rất tích cực của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, mang đến một triển vọng tươi sáng hơn cho năm 2016. GDP Việt Nam trong năm 2015 tăng 6,68%, vượt qua mục tiêu 6,2% đề ra vào đầu năm nay. Tổng vốn FDI cho các dự án mới đăng kí và các dự án tăng vốn đầu tư, đạt 22,76 tỷ VNĐ trong năm 2015 (tăng 12,5% so với năm trước), chủ yếu vào các dự án sản xuất và chế tạo (66,9% tổng vốn FDI), sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (12,4% tổng vốn FDI) và bất động sản (10,5% tổng vốn FDI)..

CBRE vừa đưa ra những Dự báo táo bạo cho năm 2016, trong đó có đề cập đến những xu hướng nổi bật trong các mảng thị trường bất động sản Việt Nam trong năm sau.