Hải Phòng, thành phố cảng cách Hà Nội 100km về phía Đông Bắc, được kì vọng sẽ đón nhận nhiều cơ hội đầu tư mới, đặc biệt vào lĩnh vực sản xuất, khi các hiệp định thương mại lớn như Hiệp định xuyên Thái Bình Dương đi vào hiệu lực. Với quy mô dân số hai triệu người, lớn thứ ba tại Việt Nam, Hải Phòng hội tụ những điều kiện thuận lợi như sở hữu cảng biển, cơ sở hạ tầng đang phát triển nhanh chóng, khoảng cách hợp lý tới các thị trường rộng lớn, và quy mô dân số đủ lớn, cho phép thành phố này có nhiều khả năng sẽ trở thành trung tâm cảng và kho vận lớn của Việt Nam và khu vực.

Báo cáo này phân tích năng lực hiện tại và tương lai của Hải Phòng, so sánh với một số thành phố trong khu vực, giải thích vì sao thành phố kì vọng phát triển nhanh trong thời gian tới, đặc biệt về lĩnh vực sản xuất và kho vận.