Ak spoločnosť CBRE spracúva Vaše osobné údaje, v súlade s právnymi predpismi niektorých štátov a krajín, v ktorých spoločnosť CBRE pôsobí, Vám môžu byť udelené určité práva, napríklad právo na prístup, opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Ak sa tieto právne predpisy vzťahujú na Vaše osobné údaje, môžete svoje práva uplatniť vyplnením nižšie uvedeného formulára, ktorý je momentálne k dispozícii iba v anglickom jazyku. Svoju žiadosť môžete podať vo svojom materskom jazyku, prípadne v anglickom jazyku. Žiadosť môžete podať aj e-mailom na adrese [email protected].

Pred odoslaním skontrolujte, či je formulár úplný a správny. Spoločnosť CBRE potvrdí vašu žiadosť e-mailom a v prípade, ak sú na splnenie Vašej žiadosti potrebné ďalšie informácie, bude Vás obratom kontaktovať.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto formulára alebo Vašich práv týkajúcich sa Vašich osobných údajov, kontaktujte náš Globálne zastúpenie pre ochranu osobných údajov na adrese [email protected].