U slučaju da CBRE obrađuje Vaše lične podatke, zakoni pojedinih država i zemalja u kojima CBRE posluje mogu Vam pružiti određena prava, poput prava na pristup, ispravku ili brisanje Vaših ličnih podataka. Ukoliko se ovi zakoni odnose na Vaše lične podatke, možete ostvariti svoja prava popunjavanjem donjeg obrasca. Obrazac je trenutno dostupan jedino na engleskom jeziku ali Vi svakako zahtev možete podneti na svom maternjem jeziku ili na engleskom. Zahtev možete poslati i putem elektronske pošte na [email protected].

Pre podnošenja obrasca, molimo Vas da proverite da li ste obrazac popunili u celosti i da li su svi navedeni podaci tačni. CBRE će potvrditi prijem Vašeg zahteva putem elektronske pošte i može Vas kontaktirati u slučaju da su potrebne dodatne informacije kako bi postupili u skladu sa Vašim zahtevom.

Ako imate bilo kakvih pitanja o predmetnom obrascu ili Vašim pravima u vezi sa Vašim ličnim podacima, molimo Vas da kontaktirate našu Kancelariju za zaštitu podataka o ličnosti koja deluje na globalnom nivou, putem elektronske pošte na [email protected].