I de länder CBRE är verksam i och där hanterar dina personuppgifter kan lagarna ge dig vissa rättigheter. Till exempel rätten att få åtkomst, korrigera eller radera dina personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter och hantera dina personuppgifter där dessa lagar gäller, kan du kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan. Formuläret är på engelska, men du kan skriva och skicka in din begäran på ditt modersmål eller på engelska. Du kan också skicka en begäran via email till [email protected].

Kontrollera att formuläret är fullständigt och korrekt ifyllt innan du skickar in det. CBRE kommer att bekräfta din begäran via email och kan kontakta dig om ytterligare information är nödvändig för att utföra din begäran.

Om du har några frågor om formuläret eller dina rättigheter avseende dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt Global Data Privacy Office på [email protected].