หาก ซีบีอาร์อี มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการดำเนินงาน ตามกฎหมายในหลายๆประเทศที่ ซีบีอาร์อี ดำเนินการอยู่ ท่านอาจจะได้รับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางเรื่อง เช่น สิทธิในการเข้าถึง การแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถรักษาสิทธิของท่านได้โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ซึ่งขณะนี้ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ท่านสามารถกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยส่งทางอีเมลมาที่ [email protected]

โปรดตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่ท่านจะส่งแบบฟอร์ม ซีบีอาร์อี จะรับคำขอของท่านทางอีเมลและจะติดต่อกลับในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแบบฟอร์มนี้หรือสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลระดับโลก (Global Data Privacy Office) ที่ [email protected]